web analytics

Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in privacygeschil tussen werknemer en werkgever

Onlangs heeft de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan in de zaak van de Roemeense staatsburger Barbulescu tegen zijn werkgever. Barbulescu werd ontslagen in 2007 omdat hij zijn werkmail voor privé-doeleinden had gebruikt. Zijn werkgever had namelijk zijn privégesprekken gemonitord, zonder dit te melden aan Barbulescu.

Barbulescu spande een rechtszaak aan tegen zijn werkgever, maar in eerste instantie gaf de rechter hem ongelijk, ook in hoger beroep. Hierop stapte hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook het Europees Hof gaf hem in eerste instantie ongelijk en oordeelde dat de werkgever het recht had om in deze context de privécommunicatie van de werknemer te bekijken.

In hoger beroep oordeelde het Hof toch anders. Een werkgever mag dan wel de communicatie van werknemers monitoren, mits hij dit van tevoren duidelijk meldt aan de werknemer in kwestie. Hier was in de zaak van Barbulescu echter geen sprake geweest. Daarom oordeelde het Hof dat er in dit geval wel degelijk sprake was van privacyschending. Dit oordeel heeft als gevolg dat tegenwoordig elke werkgever in de EU voortaan zijn werknemers op de hoogte moet stellen wanneer hij de privécommunicatie gaat monitoren om misbruik tegen te gaan.